Potansiyometre
Arduino , Parçalar / Aralık 17, 2018

Potansiyometre, aslında çevremizde her gün kullandığımız cihazların neredeyse hepsinde mevcut olan bir devre elemanıdır. Örneğin, müzik setimizin ses seviyesini değiştirmek için çevirdiğimiz düğme bir potansiyometredir. En basit açıklama ile potansiyometre, değerini elimizle çevirerek ayarladığımız bir dirençtir. Mikrokontrolcü uygulamalarında ise genellikle gerilim bölücü olarak kullanılır. Potansiyometreyi bir yöne çevirdiğimizde yan yana olan iki bacağının direnci değişir. Bunu bir multimetreyle ölçerek görebiliriz.

Direnç
Arduino , Parçalar / Aralık 17, 2018

Elektrik devrelerinde direnç, bir iletken üzerinden geçen elektrik akımının karşılaştığı zorlanmadır. Mekanik sistemlerdeki sürtünmeye benzer özellikler gösterir. Direncin birimi Ohm (Ω)’dur. Denklemlerde R harfi ile gösterilir. Devre elemanı olan dirençte devrede akıma karşı bir zorluk göstererek akım sınırlaması yapar. Elektrik enerjisi direnç üzerinde ısıya dönüşerek harcanır. Dirençler devrelerde; Devreden geçen akımı sınırlayarak belli bir değerde tutmak, Devrenin besleme gerilimini bölüp küçülterek diğer elemanların çalışmasını sağlamak, Hassas devre elemanlarının yüksek akımdan zarar görmesini engellemek, Yük (alıcı) görevi yapmak Isı enerjisi elde etmek gibi amaçlarla kullanılır. Ohm Nedir? Direncin birimi Ohm’dur. Elektronik devrelerde akım, gerilim ve direnç arasındaki ilişki ise Ohm yasası ile hesaplanmaktadır. Ohm yasası, Alman fizikçi George Simon Ohm tarafından 1827 yılında bulunmuştur. Bu yasa, elektriğin temel yasalarındandır. Bir elektronik devrede iki nokta arasında bulunan iletkenin üzerinden geçen akım, üzerindeki potansiyel fark ile doğru orantılı, sahip olduğu direnç ile ters orantılıdır. RENK SAYI ÇARPAN TOLERANS SICAKLIK KATSAYISI(6 renkli direnç için) Siyah 0 100 = 1 Kahverengi 1 101 = 10 ± % 1 (F) 100 ppm Kırmızı 2 102 = 100 ± % 2 (G) 50 ppm Turuncu 3 103 = 1.000 =1K 15 ppm Sarı 4 104 = 10.000 =10K 25 ppm Yeşil 5 105 = 100.000 =100K ± % 0.5 (D) Mavi 6 106 = 1.000.000 =1M ± % 0.25 (C) 10ppm…

Buzzer
Arduino , Parçalar / Aralık 17, 2018

Buzzer için minik bir hoparlör benzetmesi yapabiliriz. Verilen voltaja göre farklı ses sinyalleri sağlayan bir cihazdır. Tam olarak hoparlör demek doğru olmayacaktır. Çünkü Buzzer, hoparlör kadar detaylı sesler üretmez. Ses seviyesi de hoparlör kadar yüksek değildir. Buzzer genellikle çeşitli tonlarda bip sesi çıkartmak için kullanılır. Niçin Buzzer Kullanılır?Zamanı geldiğinde haber vermesi ; çalar saat vs. Bilgisayar sistemlerinde hata sesi almak için ; Elektronik cihazlarda son kullanıcıyı tatmin etmek – kimi zaman ledlerle de yapılır.Butona bastığında reaksiyon alma isteği ile alakalı. Bizi uyarması ; Emliyet kemeri takılmadığında , Hırsız alarmı olarak vs.

Led
Arduino , Parçalar / Aralık 17, 2018

LED, ışık yayan diyot anlamına gelen Light Emitting Diode sözcüğünün baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.LED’lerin anot ve katot olmak üzere iki farklı bacağı vardır. Bunlardan anodu pozitif gerilime yani + uca,  katot ise negatif gerilime yani – uca ya da toprak hattına (GND, Ground) bağlanmalıdır. LED’in yönünü iki şekilde anlayabiliriz. İlk yöntemimiz LED’in ayak uzunluklarıdır. LED’in iki ayağından uzun olanı + (anot), kısa olan – (katot) ucunu göstermektedir. Bu yöntem ile anot ve katot uçlarını ayırmak kolay olsa da güvenilir değildir. Eğer LED daha önce kullanılmış ise ayak uzunlukları değiştirilmiş olabilir. Diğer ve daha güvenilir olan ikinci yöntemle LED’in anot ve katot uçlarını daha kolay anlayabiliriz. LED’in içine bakıldığında, arası açık bir köprü görülür. Bu köprünün kısa yolu + (anot), uzun yolu ise –  (katot) ucu göstermektedir. LED’in bağlı olduğu hatta akımı azaltmak için direnç bağlanmalıdır. Genellikle 220 veya 330 ohm değerinde direnç bağlanır. Bu değerlerden daha büyük bir direnç hatta bağlanırsa, LED’in parlaklığı azalır.

Breadboard
Parçalar / Aralık 17, 2018

Breadboard, kullanacağımız elektronik elemanları bir arada tutmak ve gerekli kablo bağlantılarını gerçekleştirmek için kullanılır. Breadboard üzerinde iki çeşit yol vardır. Bunlardan ilki güç yollarıdır. Güç yolları, yani beslememizin artı ve eksi uçlarını taktığımız yer, resimde görülen kırmızı ve mavi şeritlerdir. Aşağıya doğru inen çizgilere karşılık gelen delikler kısa devre durumundadır. Bir başka deyişle, sol üstteki kırmızıdan bağlanan bir kablo aynı çizgi üzerinden bağlanacak kablolar ile birleşiktir. Aynı durum mavi çizgiler için de geçerlidir. Diğer elektronikçilerin de devrenizi anlayabilmesi için standartlara uygun olarak pilin artı ucu kırmızı çizgiye, eksi ucu ise mavi çizgiye takılmalıdır. Fark ettiyseniz yatay çizgilerin ortasından bir yarık geçmektedir. Bu yarığın amacı entegrelerimizi kolaylıkla takabilmemizi sağlamasıdır.

Jumper Kablo
Parçalar / Aralık 16, 2018

Jumper Kablo Bir çeşit bağlantı kabloları diyebiliriz. Breadbord ve arduino arasında bağlantı kurmak için oldukça kullanışlıdır. Uçlarında erkek ve dişi girişlerin bulunmasına göre 3 çeşit jumper kablo bulunmaktadır. 1- Erkek – erkek (Genelikle arduino projelerimizde bu tür jumper kablo kullanılır)2- Erkek – dişi3- Dişi – dişi